RSS

Podatek od drewnianego domku

Domy drewniane to często domki letniskowe nie przeznaczone na cele mieszkalne. Spędzamy w nich wakacje, długie weekendy, organizujemy wypady za miasto dla rodziny i przyjaciół. Relaks jednak kosztuje – za domek letniskowy również musimy zapłacić podatek.

Podatek od nieruchomości płaci się za wszystkie budynki trwale związane z gruntem. Właściciele często próbują więc dowieść tego, że np. małe domki z drewna nie są związane z gruntem, bo nie mają standardowych fundamentów. Musimy jednak pamiętać, że w takim wypadku budynki takie są zaliczane do tzw. obiektów tymczasowych, które w terminie określonym przez inwestora zostaną przeniesione w inne miejsce lub rozebrane. A chyba chcemy, by nasz domek letniskowy doczekał kolejnych wakacji.

Według ustawodawcy domek letniskowy o konstrukcji drewnianej posadowiony na bloczkach betonowych lub palach jest budynkiem, gdyż nie jest obiektem tymczasowym, posiada przegrody budowlane i dach, a fundamentami są właśnie pale lub bloczki betonowe. Zatem objęty jest obowiązkiem płacenia podatku od nieruchomości.

Podatek od drewnianego domku

O tym, jak wysoki będzie podatek, decyduje forma przeznaczenia budynku, tzn. czy budynek został wybudowany do celów mieszkalnych całorocznych czy innych. Jeżeli „innych” podatek jest nawet dziesięciokrotnie wyższy od tego za budynek mieszkalny.

Warto zatem udowodnić, że nasze domki letniskowe są mieszkalne. Niestety, trudno jest przekonać o tym gminę, której – co tu ukrywać – zależy na uzyskaniu wyższych podatków. Dlatego musimy zadbać o prawidłowe projekty domów.

Projekty domów zawsze mają określone przeznaczenie budynku: czy są to mieszkalne nowoczesne domy jednorodzinne, domki letniskowe, budynki usługowe czy budynki gospodarcze. Warto więc wybrać taki projekt domu letniskowego, który jest możliwy do adaptacji na budynek całoroczny (zwykle wymaga on przeprowadzenia wszystkich instalacji i ocieplenia ścian zewnętrznych). Architekt adaptujący projekt wprowadzi zmiany, a my złożymy projekt budowlany stanowiący o mieszkalnym przeznaczeniu budynku. Zatwierdzony projekt domu stanowić będzie powód do wydania pozwolenia na budowę domu.

Wcześniej, składając wniosek o wydanie warunków zabudowy, w uzasadnieniu wniosku napiszmy, że zależy nam na budowie domu jednorodzinnego, bo w przeciwnym razie gmina, jeżeli uzna za stosowne przyglądając się naszej działce i sąsiednim zabudowom, może wydać warunki zabudowy ale dla domku letniskowego czyli takiego, który klasyfikuje się do grupy „inne” i objęty jest wyższym podatkiem.

Jeżeli gmina wyda decyzję, z której wynikać będzie „inna” klasyfikacja domku, możemy odwołać się od niej w ciągu 14 dni. Warto swój wniosek uzasadnić wytycznymi Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, które mówią, że jeżeli ponad połowa powierzchni użytkowej budynku przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, dom powinien zostać uznany za budynek mieszkalny.


Comments are closed.