RSS

Kiedy można budować siedlisko?

Domki drewniane często chcemy budować na pięknych terenach, oddalonych od zabudowy wielkich miast. Tak najładniej wkomponuje się w krajobraz nasz sielski, wymarzony dom jednorodzinny.

Zanim budowa domu będzie mogła się rozpocząć, musimy jednak pamiętać o szeregu formalności jakie musimy przejść. Jeżeli nasza działka to działka budowlana, nie powinniśmy mieć większych problemów z uzyskaniem najpierw warunków zabudowy (bo działki poza miastem często nie są objęte planem zagospodarowania) a potem pozwolenia na budowę.

Gorzej, jeżeli rejestr gruntów wskazuje, że nasza działka jest działką rolną. Zanim zrealizujemy na niej projekty domów, będziemy musieli zmienić jej przeznaczenie, z rolnego na budowlane.

Odrolnienie działki wymaga sporo zachodu. Najpierw bowiem należy złożyć wniosek właśnie o zmianę przeznaczenia działki. Musimy w nim określić jak zamierzamy wykorzystać działkę, tj. np. że chcemy postawić na niej domy jednorodzinne oraz musimy swój cel uzasadnić.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, na którą jednak możemy trochę poczekać, musimy złożyć kolejny wniosek, tym razem wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, który składa się w wydziale geodezyjnym gminy. Jeżeli grunt zostanie wyłączony (wyłączenia nie wymagają grunty klas IV, IVa, IVb, V i VI oraz grunty leżące w administracyjnych granicach miast), możemy zacząć starać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Kiedy można budować siedlisko?

Zabudowa siedliskowa

Łatwiejszym rozwiązaniem jest tzw. zabudowa siedliskowa na gruncie rolnym. Niestety, żeby skorzystać z tej możliwości musimy być rolnikami, bo siedlisko przeznaczone jest wyłącznie pod gospodarstwo rolne. W świetle obowiązujących przepisów, gospodarstwo rolne nie może mieć mniejszej powierzchni niż 1 ha użytków rolnych. Rolnik natomiast to osoba, która ma wykształcenie rolnicze, przynajmniej zasadnicze, lub przez co najmniej 5 lat pracowała lub prowadziła gospodarstwo rolne.

W zabudowie siedliskowej możemy realizować nie tylko projekty domów jednorodzinnych, ale także projekty budynków gospodarczych: obory, stajnie, chlewy, magazyny.

Działki rolne przeznaczone na zabudowę siedliskową również obwarowane są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli obejmuje on naszą działkę, gmina pewnie narzuci nam również minimalną powierzchnię działki, jaka w ogóle może być przeznaczona na zabudowę siedliskową. Jeżeli nasza działka jest mniejsza, to nie otrzymamy pozwolenia na budowę.

Jeżeli zaś gmina nie ustaliła planu zagospodarowania, standardowo, jak w każdym przypadku, rolnik musi wystąpić o warunki zabudowy. Otrzyma je jeżeli działka ma dobre sąsiedztwo, tj. przynajmniej jedna sąsiednia działka jest zabudowa lub gdy działka jest większa od średniej powierzchni gospodarstwa rolnego, której wartość ustala gmina. Oczywiście decyzję o wydaniu warunków zabudowy uzależnia się również od możliwości uzbrojenia działki. Składając wniosek o wydanie warunków zabudowy rolnik musi dołączyć oświadczenie lokalnych przedsiębiorstw, że istniejąca sieć mediów jest w stanie wyposażyć działkę lub planowana jest jej rozbudowa.

Zatem z ogromu formalności, w przypadku zabudowy siedliskowej odchodzi nam jedynie obowiązek odrolnienia działki. Biorąc pod uwagę fakt, że gmina nie ma określonego czasu na wydanie decyzji o zmianie przeznaczenia, może się to okazać jednak bardzo dużym udogodnieniem. Oczywiście dla rolników…


Comments are closed.