RSS

Dom drewniany – zmiana w czasie budowy

Zatwierdzając w urzędzie nasze projekty domów mamy wrażenie, że dopełniliśmy już wszystkich formalności i pozwolenie na budowę może zostać wydane.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę i sprawić, że nasze wymarzone domy drewniane wreszcie zaczniemy realizować, musimy złożyć u wójta projekt budowlany. Czy kupując gotowe projekty domów jednorodzinnych możemy je od razu zatwierdzić?

Najpierw potrzebna będzie nam adaptacja projektu. Polega ona na tym, że projekt domu jest dostosowany do warunków zabudowy, jakie wystawiła nam gmina, a także przystosowany do warunków, jakie panują na działce np. jaki jest rodzaj gruntu. Tylko uprawniony architekt może dokonać adaptacji, w czasie której zmieni fundamenty domu, przygotuje projekt zagospodarowania działki i dokona wszystkich zmian, jakie zostaną mu zlecone i jakich wprowadzenia wymagają warunki zabudowy.

Dom drewniany - zmiana w czasie budowy

Adaptacja jest wymagana przez prawo. Gotowe projekty domów jednorodzinnych tylko po niej mogą stanowić wymagany przy wniosku o pozwolenie na budowę projekt budowlany. To on dostarczany jest w 4 egzemplarzach do urzędu i tam zatwierdzany.

Dlaczego musimy złożyć 4 egzemplarze? Po wydaniu pozwolenia na budowę dwa egzemplarze wrócą z powrotem do inwestora, jeden pozostanie w gminie, a jeden zostanie przekazany do wojewódzkiego lub powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Warto o tym pamiętać…

Należy również zwrócić uwagę, by projekty domów nie były kopią, ale właśnie takimi samymi egzemplarzami. Ważne jest, by np. podpis projektanta, który w świetle prawa odpowiada za projekt budowlany, był oryginalny na każdym egzemplarzu.

Zatwierdzenie projektu budowlanego jest integralną częścią wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że pozwolenie dotyczy tylko takiego budynku, jaki został w projekcie uwzględniony. Na placu budowy kontroluje to projektant. Może on nawet wstrzymać roboty budowlane – stosując wpis w dzienniku budowy – jeśli zauważy odstępstwa od tego, co zawierały plany domów.

Niekiedy jednak z różnych przyczyn okazuje się, że wprowadzenie zmian w projekcie jest konieczne. Niestety, bez zgody urzędu możemy zgodzić się tylko na nieistotne zmiany, które nie dotyczą:

  • objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
  • charakterystycznych parametrów domu: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji
  • sposobu użytkowania budynku lub jego części
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w wyniku czego projekt stałby się sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy

Jeżeli zmiany są istotne, musimy uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu nowego projektu, który do wniosku dołączymy. Jeżeli tego nie zrobimy, mogą nas czekać przykre konsekwencje.

Jeden z egzemplarzy naszego zatwierdzonego uprzednio projektu ma inspektor nadzoru budowlanego. I to on skontroluję naszą budowę. Może to zrobić w czasie jej trwania lub po zgłoszeniu budynku do użytkowania. Budowa domu według zamiennego projektu, który nie został zatwierdzony, może być traktowana jako samowola budowlana.


Comments are closed.